Kategoria: Książki

Ciekawy sposób na zdobycie wiedzy historycznej

Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20” to publikacja do historii w szkołach ponadgimnazjalnych, przygotowana przez Nową Erę, lidera wydawnictw edukacyjnych. Autorami książki są doświadczeni polscy historycy i pedagodzy: Jarosław Kłaczkow i Stanisław Roszak. Publikacja została opracowana ściśle w oparciu o wymagania, postawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stanowi sprawdzony sposób na opanowanie materiału z historii w szkole średniej.

Przejrzysta forma i atrakcyjny sposób prezentowanego materiału

“Poznać przeszłość wiek 20”  to podręcznik, w którym bogata, szeroka wiedza historyczna została przedstawiona w sposób chronologiczny i przejrzysty, dzięki czemu daje on możliwość przystępnego poznania wydarzeń i najważniejszych procesów, które miały miejsce w tym okresie historycznym. Do największych zalet podręcznika zaliczyć należy:

– części podręcznika poświęcone wiadomościom zdobytym w poprzednich latach edukacji, bez których niemożliwe byłoby zdobywanie bardziej poglębionej wiedzy

– liczne infografiki, mapy i zdjęcia, ułatwiające wyobrażenie sobie ówczesnych realiów i zrozumienie konkretnych wydarzeń historycznych

– teksty źródłowe, niezbędne do zdobycia pełnej wiedzy

– biogramy ważnych postaci, przydatne w przygotowaniu do sprawdzianów i testów

– liczne ćwiczenia, porządkujące wiedzę i uczące konkretnych umiejętności

– osie czasu, pomagające w wyobrażeniu sobie następstw przyczynowo-skutkowych

– chronologiczne tabele i indeksy

– wskazanie źródeł internetowych i innych ciekawych adresów bibliograficznych, umożliwiających pogłębienie wiedzy na dany temat.

Dodatkowe elementy podręcznika

Ciekawymi elementami książki “Poznać przeszłość wiek 20”  są części Epoka w oczach historyków i Symbole epoki, umieszczone w każdym rozdziale. Pierwsza z nich umożliwia poznanie fragmentów interesujących źródeł historycznych, dorobku historiografii, a także różnych ocen danych wydarzeń. Dzięki nim, uczeń poznaje nie tylko suchą teorię i fakty, ale również żywe opinie historycznych autorytetów i na ich podstawie wyrobić może sobie własne zdanie. Z kolei Symbole epoki to część, w której prezentowane są, właściwe dla danej epoki, dzieła sztuki i charakterystyczne hasła. Ich znajomość pozwala na poznanie epoki od innej strony, ułatwia zapamiętanie dat oraz ważnych postaci, stanowiąc nieocenioną pomoc w nauce historii.

“Poznać przeszłość wiek 20”  to wyjątkowa propozycja, umożliwiająca poznanie historii na poziomie szkoły średniej, w sposób interesujący, a jednocześnie efektywny. Podręcznik to doskonała alternatywna dla nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych, ponieważ umożliwia prowadzenie zajęć w ciekawy sposób, co przekłada się na pogłębioną i solidną wiedzę uczniów.
Podręcznik do nauki chemii

Na lekcjach chemii uczniowie poznają tablicę Mendelejewa, posługując się następnie wyuczonymi symbolami pierwiastków podczas tworzenia wzorów substancji, rozpisując interakcje między nimi czy analizując powstawanie poszczególnych związków chemicznych i ich produktów ubocznych. Każdy etap edukacji wymaga dopasowania przekazywanej wiedzy z właściwie opracowanym podręcznikiem i materiałów wspomagających proces nauczania. Chemia sprawia wielu uczniom problemy, a podręcznik może być vademecum na te kłopoty. Seria “To jest chemia 1 zawierająca podręcznik oraz karty pracy ucznia doskonale przekazuje skomplikowane treści chemiczne, stanowiąc idealne wsparcie dla ucznia oraz nauczyciela.

Dane szczegółowe serii “To jest chemia 1”

Seria“To jest chemia 1” została wydana przez wydawnictwo Nowa Era. W skład serii wchodzą:

– “To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorzy: Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod i Romuald Hass),

– “To jest chemia 1”. Karty pracy ucznia z kartami laboratoryjnymi dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (autorzy: Aleksandra Kwiek, Elżbieta Megiel).

Opis podręcznika “To jest chemia 1”

Podręcznik zawiera zakres podstawowy wiedzy z obszaru chemii ogólnej oraz nieorganicznej. Sposób przekazywania treści jest dla młodzieży przystępny, a nowa, kolorowa szata graficzna stanowi dodatkowy walor edukacyjny. Dołączony do pozycji zbiór zadań ułatwia bieżące powtarzanie materiału i ćwiczenie podstawowych umiejętności. Podręcznik wzbudza zainteresowanie uczniów eksperymentami i przygotowuje do samodzielnego ich przeprowadzania w sposób bezpieczny. Systematyczny podział podręcznika na kluczowe obszary pozwala łatwiej wyeksponować określone, treści, powtórzyć materiał i zachęcić do nauki:

– Jest na to sposób!-  część poświęcona lepszemu przyswajaniu pojęć oraz umiejętności,

– To było w szkole podstawowej!- część umieszczona na początku każdego działu, poświęcona szybkim powtórkom z poprzedniego etapu edukacji,

– Plan rozwiązania- część poświęcona sposobom rozwiązywania zadań obliczeniowych,

– Krok po kroku- część zawierająca ilustracje opatrzone opisami w prosty sposób wyjaśniające skomplikowane procesy,

– Sprawdź czy potrafisz…- obszar poświęcony zadaniom z poszczególnych działów,

– Podsumowania- pomagają lepiej przygotować się do testów i kartkówek, dzięki sprawdzającym pytaniom wraz z objaśnieniami,

– Zbiory zadań- to dodatek zawierający więcej niż 200 zadań ułożonych według stopnia trudności na podstawie wiedzy zawartej w podręczniku.
Główne cechy materiałów serii “Oblicza geografii”

Na geografii poznajemy budowę geologiczną ziemi, poszczególne ery oraz związane z nimi przemiany i charakterystyki każdej z nich. Uczymy się map świata: fizycznych oraz politycznych (administracyjnych), zgłębiając tematykę ukształtowania powierzchni, pasm górskich, rzek i ich odpływów, nizin, wyżyn oraz położenia poszczególnych państw i ich stolic. Lekcje geografii to zalążek wiedzy, który dla wielu przeradza się w ich prawdziwe powołanie życiowe, pasję lub drogę zawodową: podróżnika, geologa, studenta turystyki. W dużej mierze zależy to od sposobu przekazania wiedzy: pasji i postawy pedagoga oraz materiałów dydaktycznych: opracowań podręczników, metodzie zapisu oraz ilustracjom. Nakładem wydawnictwa Nowa Era ukazuje się seria Oblicza geografii, która kompleksowo przekazuje niezbędną wiedzę, oferując szeroki zakres pomocy edukacyjnych dostosowany do różnorodnych potrzeb uczniów, jak i nauczycieli.

Seria “Oblicza geografii”

Seria pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki geografii zawiera bogatą ofertę podręczników, kart pracy oraz atlasów dedykowanych uczniom klas ponadgimnazjalnych. Wszystkie materiały rozróżniono ze względu na zakres przygotowania do matury oraz profil klasy tzn. pomoce dostępne są w wersji podstawowej oraz rozszerzonej. Seria składa się z aktualnych oraz wartościowych materiałów, które przekazują wiedzę w szerokim zakresie obejmującym m.in. tematykę geografii społeczno- ekonomicznej czy fizycznej. Ciekawa szata graficzna, w tym liczne mapy obraz przykuwające uwagę ilustracje, pobudzają wyobraźnię uczniów oraz zachęcają do podejmowania nauki oraz eksplorowania wiedzy we własnym zakresie. Pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych, uczący geografii wydają pozytywne recenzje podręczników z serii “Oblicza geografii”, jak i pozostałych jej elementów.

W skład serii wchodzą następujące pozycje:

– podręczniki (dla szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących i techników),

– podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym,

– karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych,

– maturalne karty pracy,

– atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych,

– pomoce multimedialne (płyty CD),

– materiały dla nauczycieli.

Opis serii “Oblicza geografii”

Seria w przystępny sposób przekazuje niezbędną dla danego poziomu nauczania (zakres podstawowy lub rozszerzony) wiedzę geograficzną, przygotowując do pozytywnych wyników sprawdzianów, jak i końcowego etapu edukacji ponadgimnazjalnej, czyli egzaminu maturalnego. Przedstawia informacje przejrzyście oraz kreatywnie, wspomaga systematyczność oraz zachęca do poszukiwania.