Na geografii poznajemy budowę geologiczną ziemi, poszczególne ery oraz związane z nimi przemiany i charakterystyki każdej z nich. Uczymy się map świata: fizycznych oraz politycznych (administracyjnych), zgłębiając tematykę ukształtowania powierzchni, pasm górskich, rzek i ich odpływów, nizin, wyżyn oraz położenia poszczególnych państw i ich stolic. Lekcje geografii to zalążek wiedzy, który dla wielu przeradza się w ich prawdziwe powołanie życiowe, pasję lub drogę zawodową: podróżnika, geologa, studenta turystyki. W dużej mierze zależy to od sposobu przekazania wiedzy: pasji i postawy pedagoga oraz materiałów dydaktycznych: opracowań podręczników, metodzie zapisu oraz ilustracjom. Nakładem wydawnictwa Nowa Era ukazuje się seria Oblicza geografii, która kompleksowo przekazuje niezbędną wiedzę, oferując szeroki zakres pomocy edukacyjnych dostosowany do różnorodnych potrzeb uczniów, jak i nauczycieli.

Seria “Oblicza geografii”

Seria pomocy dydaktycznych przeznaczonych do nauki geografii zawiera bogatą ofertę podręczników, kart pracy oraz atlasów dedykowanych uczniom klas ponadgimnazjalnych. Wszystkie materiały rozróżniono ze względu na zakres przygotowania do matury oraz profil klasy tzn. pomoce dostępne są w wersji podstawowej oraz rozszerzonej. Seria składa się z aktualnych oraz wartościowych materiałów, które przekazują wiedzę w szerokim zakresie obejmującym m.in. tematykę geografii społeczno- ekonomicznej czy fizycznej. Ciekawa szata graficzna, w tym liczne mapy obraz przykuwające uwagę ilustracje, pobudzają wyobraźnię uczniów oraz zachęcają do podejmowania nauki oraz eksplorowania wiedzy we własnym zakresie. Pedagodzy szkół ponadgimnazjalnych, uczący geografii wydają pozytywne recenzje podręczników z serii “Oblicza geografii”, jak i pozostałych jej elementów.

W skład serii wchodzą następujące pozycje:

– podręczniki (dla szkół ponadgimnazjalnych oraz liceów ogólnokształcących i techników),

– podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym,

– karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych,

– maturalne karty pracy,

– atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych,

– pomoce multimedialne (płyty CD),

– materiały dla nauczycieli.

Opis serii “Oblicza geografii”

Seria w przystępny sposób przekazuje niezbędną dla danego poziomu nauczania (zakres podstawowy lub rozszerzony) wiedzę geograficzną, przygotowując do pozytywnych wyników sprawdzianów, jak i końcowego etapu edukacji ponadgimnazjalnej, czyli egzaminu maturalnego. Przedstawia informacje przejrzyście oraz kreatywnie, wspomaga systematyczność oraz zachęca do poszukiwania.