Podręcznik “Poznać przeszłość wiek 20” to publikacja do historii w szkołach ponadgimnazjalnych, przygotowana przez Nową Erę, lidera wydawnictw edukacyjnych. Autorami książki są doświadczeni polscy historycy i pedagodzy: Jarosław Kłaczkow i Stanisław Roszak. Publikacja została opracowana ściśle w oparciu o wymagania, postawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stanowi sprawdzony sposób na opanowanie materiału z historii w szkole średniej.

Przejrzysta forma i atrakcyjny sposób prezentowanego materiału

“Poznać przeszłość wiek 20”  to podręcznik, w którym bogata, szeroka wiedza historyczna została przedstawiona w sposób chronologiczny i przejrzysty, dzięki czemu daje on możliwość przystępnego poznania wydarzeń i najważniejszych procesów, które miały miejsce w tym okresie historycznym. Do największych zalet podręcznika zaliczyć należy:

– części podręcznika poświęcone wiadomościom zdobytym w poprzednich latach edukacji, bez których niemożliwe byłoby zdobywanie bardziej poglębionej wiedzy

– liczne infografiki, mapy i zdjęcia, ułatwiające wyobrażenie sobie ówczesnych realiów i zrozumienie konkretnych wydarzeń historycznych

– teksty źródłowe, niezbędne do zdobycia pełnej wiedzy

– biogramy ważnych postaci, przydatne w przygotowaniu do sprawdzianów i testów

– liczne ćwiczenia, porządkujące wiedzę i uczące konkretnych umiejętności

– osie czasu, pomagające w wyobrażeniu sobie następstw przyczynowo-skutkowych

– chronologiczne tabele i indeksy

– wskazanie źródeł internetowych i innych ciekawych adresów bibliograficznych, umożliwiających pogłębienie wiedzy na dany temat.

Dodatkowe elementy podręcznika

Ciekawymi elementami książki “Poznać przeszłość wiek 20”  są części Epoka w oczach historyków i Symbole epoki, umieszczone w każdym rozdziale. Pierwsza z nich umożliwia poznanie fragmentów interesujących źródeł historycznych, dorobku historiografii, a także różnych ocen danych wydarzeń. Dzięki nim, uczeń poznaje nie tylko suchą teorię i fakty, ale również żywe opinie historycznych autorytetów i na ich podstawie wyrobić może sobie własne zdanie. Z kolei Symbole epoki to część, w której prezentowane są, właściwe dla danej epoki, dzieła sztuki i charakterystyczne hasła. Ich znajomość pozwala na poznanie epoki od innej strony, ułatwia zapamiętanie dat oraz ważnych postaci, stanowiąc nieocenioną pomoc w nauce historii.

“Poznać przeszłość wiek 20”  to wyjątkowa propozycja, umożliwiająca poznanie historii na poziomie szkoły średniej, w sposób interesujący, a jednocześnie efektywny. Podręcznik to doskonała alternatywna dla nauki historii w szkołach ponadgimnazjalnych, ponieważ umożliwia prowadzenie zajęć w ciekawy sposób, co przekłada się na pogłębioną i solidną wiedzę uczniów.